WAŻNA INFORMACJA - strona korzysta z plików Cookie
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania prezentowanej zawartości do potrzeb odwiedzających. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego komputera.

Akademia Polskiej siatkówki

  
Dane do logowania
INFORMACJA O SYSTEMIE PRZYZNAWANIA I WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ TRENERSKICH PZPS OD DNIA 01.10.2015 r.

„System kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS"

Celem przedsięwzięcia o nazwie „System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” jest opracowanie metody nadawania uprawnień zawodowych osobom planującym podjęcie działalności w zakresie samodzielnego prowadzenia i szkolenia zespołów piłki siatkowej, uczestniczących we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.Ustanowienie w ramach PZPS jednego tytułu zawodowego – „Trener piłki siatkowej PZPS”

Uprawnienia trenerskie przyznane będą tym wszystkim osobom, które spełniają wymogi nowego Art. 25 ustawy „deregulacyjnej”, a w szczególności pkt. 3 w/w artykułu:
„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada, co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.39).”
i które pozytywnie zdadzą egzamin zawodowy PZPS

Podstawowe informacje organizacyjne:

Sposób zdobycia odpowiedniej wiedzy ogólnej i specjalistycznej przygotowującej do egzaminu będzie dowolny:

• Kurs (udział w dowolnym szkoleniu) nie będzie warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu,
• Każdy będzie mógł uczestniczyć w kursach organizowanych przez różne podmioty (AWF-y, uczelnie i inni) zajmujące się kształceniem lub przystępować do egzaminu przygotowując się samodzielnie,
• W trakcie logowania do systemu należy potwierdzić spełnienie wymogów nowego Art. 25 ustawy „deregulacyjnej”, tj. pkt. 4 w/w artykułu: „nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.39)”
• Otrzymanie tytułu zawodowego „Trenera piłki siatkowej PZPS” będzie uprawniało jednocześnie do otrzymania rocznej licencji na prowadzenie zespołu w ramach rozgrywek PZPS.
• Ważność tytułu zawodowego „Trener piłki siatkowej PZPS” jest BEZTERMINOWA.
• Wszystkie tytuły uzyskane przez trenerów (kl. II, I i M) przed 23 sierpnia 2013 r, a także tytuły uzyskane po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą, będą honorowane przez PZPS.
• Instruktorzy piłki siatkowej którzy otrzymali tytuł przed 23 sierpnia 2013 r. powinni podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie Regulaminu. Dotyczy to także instruktorów którzy uzyskali tytuły  po zakończeniu kursów, a które rozpoczęły się przed 23.08.2013 r.
• Do tego czasu osoby posiadające tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” będą miały takie same prawa do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS jak pozostali trenerzy, przez okres 5 lat. W tym okresie (do 1.10.2020 r.) powinni podnieść swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Instruktorzy planujący podjęcie pracy poza granicami kraju, otrzymają tytuł trenera piłki siatkowej PZPS po zdaniu egzaminu zawodowego PZPS. Tytuł ten upoważniać będzie do samodzielnego prowadzenia zajęć trenerskich poza granicami RP.
• PZPS będzie uznawał tytuły Trenera I klasy i klasy mistrzowskiej po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego odpowiedni kurs.
• PZPS nie przewiduje organizowania i prowadzenia takich kursów. Zasady uczestnictwa trenerów w kursach kl. I i M organizowane przez inne podmioty (np. AWF-y i Instytut Sportu) zostaną określone w osobnym dokumencie.
• Egzamin przeprowadzony będzie w formie elektronicznej, ale nie przez Internet!
Zalogowanie się do strony internetowej będzie możliwe po utworzeniu konta i opłaceniu dostępu

 
Struktura przyszłego egzaminu na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS”

1. Egzamin w postaci testu,
2. Ilość pytań na egzaminie – 100. Komputer losuje pytania z bazy 800-1.000 pytań egzaminacyjnych z materiału szkoleniowego dostępnego na stronie  internetowej.
3. Zdanie egzaminu poprzez 75% właściwych odpowiedzi na wylosowane pytania egzaminacyjne,
4. Egzamin składa się z 75% pytań z wiedzy specjalistycznej i 25% z wiedzy ogólnej,
5. Czas trwania egzaminu - 2 godz. (120 min),
6. Pozytywny wynik egzaminu obliguje PZPS do wystawienia  dyplomu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Dyplom zostanie przesłany pocztą na podany adres.
7. Dyplom po zdaniu egzaminu zawodowego na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS” uprawnia do otrzymania licencji zezwalającej do prowadzenia zespołu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS przez okres jednego roku. 
8. Dalsze licencje trener otrzymuje po spełnieniu wymogów regulaminu przyznawania licencji (obecnie jest to udział w corocznych licencyjnych konferencjach dokształcających).

INFORMACJE TECHNICZNE

• Możliwość ściągnięcia (w całości bądź w częściach) materiału szkoleniowego na dowolny sprzęt elektroniczny, tak aby można było uczyć się także bez dostępu do Internetu np. podczas podróży.
• Kandydat może wybrać termin egzaminu, który jest ustalany przez PZPS. Termin ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od momentu pierwszego logowania się do aplikacji.
• W ciągu 12 miesięcy w cenie zakupu klucza dostępu każdy ma prawo przystępować max. 3 razy do egzaminu bez dodatkowych opłat.
• W siedzibie PZPS będą organizowane 3 egzaminy w roku:
- w ostatni poniedziałek stycznia,
- w ostatni poniedziałek maja,
- w ostatni poniedziałek września,
• Lub w terenie, jeśli zbierze się grupa 10-15 osób (min. 10 osób) np. w AWF-ie, w WZPS-ie lub siedzibie innego podmiotu szkolącego.
• Termin i miejsce następnych egzaminów będą określane i publikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej PZPS (www.pzps.pl), Akademii Polskiej Siatkówki (www.akademiasiatkowki.com.pl) i Młodzieżowej Akademii Polskiej Siatkówki (www.mlodziezowasiatkowka.pl).

CENNIK

Ceny zostaną ustalone i podane do wiadomości do 31.07.2015 r.

Wydział Szkolenia PZPS
Oceń artykuł:
 • 2.6 z 5 gwiazdek
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Średnia ocena: 2.6
Artykuły mogą być komentowane tylko i wyłącznie przez zalogowanych użytkowników.
Jeżeli nie posiadasz konta w naszej Akademii - założ je już dziś.

 • Gdzie nalezy zalogowac sie I jak mozna wykupic materialy potrzebne do zdania egzaminu na "trenera pilki siatkowej PZPS"
  Napisany 14-05-2017,23:00 przez Andrzej Krol
 • To po co robić czy organizować obecnie kursy na instruktora siatkówki (a wiele jest ogłoszeń o takich kursach)?? Przecież zamiast tego ludzie powinni przystępować do kursów i egzaminów na trenera PZPS. A tak to jest nabijanie ludzi w butelkę, ponieważ zrobìł człowiek kurs instruktora a potem nakazuje się wręcz podwyższanie stopnia, pod rygorem nie uznania już nabytych uprawnień. Kto to wymyślił
  Napisany 24-04-2016,0:11 przez Jerzy Sarna
 • Gdzie należy zalogować się i wykupić materiały PZPS potrzebne do zdania egzaminu? Gdzie ten egzamin można zdać?
  Napisany 05-01-2016,13:04 przez Mateusz Dymecki
 • Oczywiście że będzie ważne ale PZPS nie dopuści do prowadzenia drużyny...
  Napisany 02-08-2015,16:08 przez jarosław szwarc
 • Czy zapis "instruktorzy POWINNI podnieść swoje kwalifikacje w ciągu pięciu lat" oznacza, że po tym czasie tytuł instruktora nie będzie uznawany przez PZPS? Proszę mi wytłumaczyć jak można utracić już nabyte uprawnienia?!
  Napisany 30-07-2015,20:18 przez Anna Helena